Blog Image

Nedre Snertingdal Utmarkslag

Jakt 2019

Jakttider og priser Posted on Mon, July 01, 2019 15:22:52

For jakt 2019, se vedlagte fil :Jakt 2018

Jakttider og priser Posted on Wed, June 27, 2018 13:35:53

JAKT 2018

NEDRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Rådyrbukk

10.08 – 24.09.2018 kr 1000,- Bukkekort går over til rådyr fra 1.10.2016 hvis det ikke er felt rådyrbukk.

Rådyr

01.10 – 30.11.2018 kr 1000,- Det skal sendes søknad om rådyr /bukkekort innen 20.Juli 2018 Søknad sendes leder pr. post eller E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Småvilt

15.09 – 22.12.2018 kr 1000,-

Dagskort kr 200,-

3 dagerskort / Weekend kr 550,-

Innenbygds ungdom under 18 år betaler halv pris for småviltkort.

Det anmodes om om og sende inn søknad på småvilt kort på samme måte som rådyrkort. Søknadsfrist settes til 1.09.2018

Sendes til E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Evnt: melding til leder Trond Are; tlf 40203780

Det vil være opphold i småviltjakt f.o.m 25.09 t.o.m 1.10.18 Altså første uka i Elgjakta.

(innenbygds defineres som innbyggere i sonen til grunneierlaget samt utflyttede barn av grunneier i laget.)

Revejakt

Rødrevjakt fra 15.7 til 15.4 med tillatelse fra grunneier.

Elgjakt
Lag som ønsker å jakte elg sender søknad til styret v/leder Trond Are Lisbakken innen 20. Juli 2018. Det kreves 3 grunneiere for å søke, samt bevis på godkjent ettersøkshund. Det er kun ett terreng.

Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder.

Jaktkort småvilt/rådyr selges hovedsakelig hos:

Kokslien Maskinservice Tlf. 611 77 605

Alternativt på helg:

Jan Rune Gaaserud Tlf. 977 29 816

Trond Are Lisbakken Tlf. 402 03 780,

E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Husk å returnere jakt kort etter endt jakt! INNEN 20.12.2018
For styret i Nedre Snertingdal Utmarkslag SA
Trond Are Lisbakken, Øvre Lienveg 81, 2838 SnertingdalJakt 2017

Jakttider og priser Posted on Tue, June 20, 2017 10:18:47

JAKT 2017

NEDRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Rådyrbukk

10.08 – 24.09.2017 Kr 800,- innenbygds/kr 1000,- utenbygds

Bukkekort går over til rådyr fra 1.10.2016 hvis det ikke er felt rådyrbukk. Søknad sendes leder pr. post eller e-post innen 20. Juli 2017

Rådyr

01.10 – 30.11.2017 Kr 500,- innenbygds/kr 800,- utenbygds

Det skal sendes søknad om rådyrkort innen 20.Juli 2017 Søknad sendes leder pr. post eller e-post

Småvilt

15.09 – 22.12.2017 Kr 500,- innenbygds/kr 1000,- utenbygds.

Dagskort kr 100,- innenbygds/200,- utenbygds.

Revjakt

Rødrevjakt fra 15.7 til 15.4 med tillatelse fra grunneier.

Elgjakt

Lag som ønsker å jakte elg sender søknad til styret v/leder Trond Are Lisbakken innen 20. Juli 2017. Det kreves 3 grunneiere for å søke, samt bevis på godkjent ettersøkshund. Det er kun ett terreng.

Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder.

Jaktkort småvilt/rådyr selges hos:

Kokslien Maskinservice Tlf. 611 77 605

Jan Rune Gaaserud Tlf. 977 29 816

Trond Are Lisbakken Tlf. 402 03 780, E-post: talisbakken@gmail.com

Husk å returnere jakt kort etter endt jakt! INNEN 20.12.2017 For styret i Nedre Snertingdal Utmarkslag

Trond Are Lisbakken, Øvre Lienveg 81, 2838 SnertingdalJakt 2016

Jakttider og priser Posted on Tue, June 21, 2016 10:00:13

NEDRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Rådyrbukk

10.08 – 24.09.2016 Kr 800,- innenbygds/kr 1000,- utenbygds
Bukkekort går over til rådyr fra 1.10.2016 hvis det ikke er felt rådyrbukk. Søknad sendes leder pr. post eller e-post innen 20. Juli 2016

Rådyr

01.10 – 30.11.2016 Kr 500,- innenbygds/kr 800,- utenbygds
Det skal sendes søknad om rådyrkort innen 20.Juli 2016 Søknad sendes leder pr. post eller e-post
Småvilt

15.09 – 22.12.2016 Kr 500,- innenbygds/kr 1000,- utenbygds.

Dagskort kr 100,- innenbygds/200,- utenbygds.

Revjakt

Rødrevjakt fra 15.7 til 15.4 med tillatelse fra grunneier.

Elgjakt

Lag som ønsker å jakte elg sender søknad til styret v/leder Trond Are Lisbakken innen 20. Juli 2016. Det kreves 3 grunneiere for å søke, samt bevis på godkjent ettersøkshund. Det er kun ett terreng.

Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder.

Jaktkort småvilt/rådyr selges hos:

Kokslien Maskinservice Tlf. 611 77 605

Jan Rune Gaaserud Tlf. 977 29 816

Trond Are Lisbakken Tlf. 402 03 780, E-post: talisbakken@gmail.com

Husk å returnere jakt kort etter endt jakt!