JAKT 2018

NEDRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG

Rådyrbukk

10.08 – 24.09.2018 kr 1000,- Bukkekort går over til rådyr fra 1.10.2016 hvis det ikke er felt rådyrbukk.

Rådyr

01.10 – 30.11.2018 kr 1000,- Det skal sendes søknad om rådyr /bukkekort innen 20.Juli 2018 Søknad sendes leder pr. post eller E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Småvilt

15.09 – 22.12.2018 kr 1000,-

Dagskort kr 200,-

3 dagerskort / Weekend kr 550,-

Innenbygds ungdom under 18 år betaler halv pris for småviltkort.

Det anmodes om om og sende inn søknad på småvilt kort på samme måte som rådyrkort. Søknadsfrist settes til 1.09.2018

Sendes til E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Evnt: melding til leder Trond Are; tlf 40203780

Det vil være opphold i småviltjakt f.o.m 25.09 t.o.m 1.10.18 Altså første uka i Elgjakta.

(innenbygds defineres som innbyggere i sonen til grunneierlaget samt utflyttede barn av grunneier i laget.)

Revejakt

Rødrevjakt fra 15.7 til 15.4 med tillatelse fra grunneier.

Elgjakt
Lag som ønsker å jakte elg sender søknad til styret v/leder Trond Are Lisbakken innen 20. Juli 2018. Det kreves 3 grunneiere for å søke, samt bevis på godkjent ettersøkshund. Det er kun ett terreng.

Det kreves sauerenhetsbevis for alle hunder.

Jaktkort småvilt/rådyr selges hovedsakelig hos:

Kokslien Maskinservice Tlf. 611 77 605

Alternativt på helg:

Jan Rune Gaaserud Tlf. 977 29 816

Trond Are Lisbakken Tlf. 402 03 780,

E-post: nedresnertingdal@gmail.com

Husk å returnere jakt kort etter endt jakt! INNEN 20.12.2018
For styret i Nedre Snertingdal Utmarkslag SA
Trond Are Lisbakken, Øvre Lienveg 81, 2838 Snertingdal